Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Олександрівна Єсіна

Анотація

Розкрито поняття «інновація», «творчість», «педагогічна творчість», «творчий вчитель». Подано авторське визначення поняття «творчість». Проаналізовано інноваційну педагогічну діяльність, яка включає у свою структуру педагогічну творчість. Виявлено етапи педагогічної діяльності, які допомагають оволодіти досвідом інноваційно-творчої діяльності. Описано рівні творчості, які обумовлюють її як компонент інноваційної педагогічної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Єсіна, Н. О. (2017). Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1288
Розділ
Статті

Посилання

Список використаної літератури

Батышев С. Я. Профессиональная педагогика / С. Я. Батышев. – М. : Эгве, 2006. – 287с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академ. видав., 2004. – 352 с.

Ермаков Д. С. Компетентностный поход в образовании / Д. С. Ермаков // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 8–16.

Ігнатова Р. В. Творча діяльність педагога : вимоги сучасності / Р. В. Ігнатова // Наука і сучасність : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 2. – С. 49–53.

Киричок І. І. Творчість – основа підготовки вчителя / І. І. Киричок // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.Гоголя, 2002. – № 4. – С. 63–65.

Киричук Н. О. Формування творчої особистості вчителя / Н. О. Киричук. – К., 1989. – 195 с.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. посібник / І. П. Підласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник [для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

Сидоренко Т. Д. Творчість у діяльності вчителя / Т. Д. Сидоренко // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 55–56.

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С. О. Сисоєва. – К. : СДОУ, 2000. – 405 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 1. – С. 59–218.