Краудсорсинґ як інноваційна технологія громадсько-державного управління в освіті

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна Михайлівна Калініна

Анотація

Розглянуто проблему неадекватного випереджального розвитку інформаційних технологій, соціальних мереж, інформаційних ресурсів управлінського призначення, управлінських інструментів з їх повільним опануванням і впровадженням керівниками у практику управлінської діяльності. Схарактеризовано сутність, зміст, концепти поняття «краудсорсинґ», його переваги і недоліки як інноваційного управлінського інструменту на концептуальних засадах конвергенції. Наведено можливості застосування краудсорсинґових технологій у державній і соціальній сферах, зокрема в управлінні освітою для гармонізації відносин «громадяни-суспільство-держава», модернізації державно-громадського управління, підвищення ефективності дій керівників, конкурентоздатності та іміджу закладів освіти, активного «громадянського опору» щодо руйнівних або негативно забарвлених державних чи регіональних практик та ініціатив.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Калініна, Г. М. (2017). Краудсорсинґ як інноваційна технологія громадсько-державного управління в освіті. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1289
Розділ
Статті
Біографія автора

Ганна Михайлівна Калініна, Інститут педагогіки НАПН України

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Енциклопедія освіти / головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Калініна Л. М. Теоретичні підходи до управління навчальним закладом / Л. М. Калініна // Директор школи». – 2004. – № 5. – С. 6–10.

Калініна Л. М. Сучасні функції керівника школи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції [«Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи»]. – Суми : «Мрія-1» ЛТД, 1998. – С. 111–113.

Освітній менеджмент / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – С. 56–93, 184–197.

Калініна Л. М. Сутність феномену управління / Л. М. Калініна // Директор школи : Україна. – 2000. – № 2. – С. 26–33.

Калініна Л. М. Теорія і практика функціонування обласного ліцею інтернатного типу : наук.-метод. посібник / Л. М. Калініна, Н. В. Кнорр, М. І. Рябуха. – Київ–Херсон : Айлант, 2004. – С. 24–40.

Грицяк Л. Д. Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях / Л. Д. Грицяк, Л. М. Калініна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – С. 59–66.

Вікіпедія – вільна енциклопедія «Краудсорсинґ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3. – Назва з екрану.

Джайлс М. Настоящие друзья / Мартин Джайлс // Мир в 2050 году; под. ред. Д. Франклина и Дж. Эндрюса. – М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – С. 13.

Хау Джефф. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Джефф Хау. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.

Танскотт Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все / Д. Тапскотт, Э. Д. Уильямс. – М. : BestBusinessBooks, 2009. – 392 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.likebook.ru/books/download/98707/. – Название с экрана.

Crowdsourcing.ru Портал крауд-сервисов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/ – Название с экрана.

Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business/Jeff Howe. – Retrieved from http://www.bizbriefi ngs.com/Samples/IntInst%20---%20Crowdsourcing.PDF.

The Wire! – Retrieved from http: http://www.newparadigm.com/

Wikinomics : How Mass Collaboration Changes Everything. Retrieved from: http://www.wikinomics.com/

Интерактивное творческое агентство «Е-генератор» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-generator.ru/ – Название с экрана.

BiggggIDEA. Донбасский диалог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biggggidea.com/project/846/#. – Название с экрана.

Калініна Г. М. Краудсорсинґ як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників / Г. М. Калініна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 230–239.

Koningslied (Officiële uitgave). – Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=MEUKyKb4g6k#t=11. – Title from screen.