Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Леся Вікторівна Лебедик

Анотація

Проаналізовано проблематику вдосконалення форм педагогічної підготовки майбутніх магістрів у контексті принципів Болонської декларації аналізується через призму модульного і самоорганізаційного підходу. Зроблено висновок, що найефективнішими з них є інтерактивні форми навчання і практичної підготовки до діяльності магістра як викладача вищої школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лебедик, Л. В. (2017). Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1290
Розділ
Статті
Біографія автора

Леся Вікторівна Лебедик, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Список використаної літератури

Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакцією В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Лебедик Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія / Л. В. Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с.

Поясок Т. Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво») : [монографія] / Т. Б. Поясок. – Кременчук : Щербатих О. В., 2011. – 158 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник [для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ] / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Кучерявий О. Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі : аспекти проектування : монографія / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2012. – 280 с.

Навроцкий А. И. Высшая школа : теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий. – Харьков : Харьковский национальный ун-т имени В.Н. Каразина, 2007. – 196 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / О. І. Навроцький. – Харків : Основа, 2000. – 240 с.

Радул О. С. Історія вищої школи Європи (V ст. – середина ХХ ст.) : монографія / О. С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 536 с.

Старченко Т. Я. Вища школа на шляху оновлення / Т. Я. Старченко, О. М. Стоян, О. І. Бобик. – Львів : Світ, 1991. – 128 с.

Статистические методы в педагогических исследованиях высшей школы : учебное пособие. – Харьков : ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2013. – 161 с.