Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі: трансформаційні процеси

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Іванівна Лісова

Анотація

Розглянуто наукові праці сучасних зарубіжних і вітчизняних учених, які  дослідили державно-громадське управління та обґрунтували періоди його становлення в історичній ретроспективі, визначили їх сутність, характерні ознаки та особливості.  Проаналізовано законодавчо-правові акти з обраної теми, а також запропоновано науково-методичну форму щодо інноваційних практик у системі державно-громадського управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лісова, Н. І. (2017). Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі: трансформаційні процеси. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1291
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Іванівна Лісова, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

кандидат педагогічних наук, проректор

Посилання

Список використаної літератури

Реформування освіти в Україні : державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та інші; за заг. ред. Н. Г. Протасової. – К.; Львів : НАДУ 2012. – 456 с.

Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / О. В. Пастовенський. – К., 2015. – 438 с.

Грицяк Л. Д. Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях. [Електронний ресурс] / Л. Д. Грицяк, Л. М. Калініна. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/StPrior_12/7.pdf.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : монографія / Т. О. Лукіна. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

Грабовський В. А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні : дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. А. Грабовський. – К., 2006. – 233 с.

Гречка Я. Р. Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Я. Р. Гречка. – К., 2009. – 18 с.

Тягушева О. В. Розвиток механізмів державно-громадського управління регіональною системою освіти : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. В. Тягушева. – Запоріжжя, 2009. – 22 с.

Гаєвська Л. А. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» / Л. А. Гаєвська. – К., 2010. – 39 с.

Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Л. І. Паращенко. – К., 2012. – 449 c.

Гусаров В. И. Государственно-общественное образование : монография / В. И. Гусаров. – Самара : Изд-во «НТЦ», 2006. – 420 с.

Федорова Н. М. Становление государственно-общественного управления школьным образованием в России : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Н. М. Федорова. – СПб., 2010. – 466 с.