Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Андріївна Лук'янова

Анотація

Проаналізовано поняття професійної компетентності як необхідної умови становлення висококваліфікованого фахівця соціально-педагогічної діяльності. Зазначено особливості, структурні компоненти і функції соціального інтелекту, а також здійснено теоретичне обґрунтування його ролі й потенціалу в формуванні професійної компетентності майбутнього соціального педагога.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лук’янова, К. А. (2017). Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1292
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Андріївна Лук'янова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

асистент кафедри теорії  і практики початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] : Верховна Рада України; Закон від 17.01.2002 № 2984-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page

Карсканова С. В. Розвиток соціального інтелекту майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки [Електронний ресурс] / С. В. Карсканова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 1.45. – С. 59–63. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdup_2014_1.45_15.pdf

Кристопчук Т. Є. Компетентнісний підхід : європейський вимір / Т. Є. Кристопчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 6. – С. 33–42.

Лунева О. В. Концепция социального интеллекта личности / О. В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. – 2012. – № 2. – С. 46–51.

Мельничук О. Б. Соціальний інтелект як складова професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери / О. Б. Мельничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 1. – Том 2. – С. 52–57.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе : выявление, развитие и реализация / Дж. Равен; [пер. с англ. под общ. ред. В.И. Белопольского]. – М. : Когнито-Центр, 2002. – 396 с.

Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Я Савченко // Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів : теоретичні аспекти. Науково-метод. збірник. Серія «Бібліотека педагога». − 2010. – Вип. 20. – С. 15–21.

Ушаков Д. В. Социальный интеллект как вид интеллекта / Д. В. Ушаков // Социальный интеллект : теория, измерение, исследования / [под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова]. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – С. 11–28.

Руденко С. В. Социальный интеллект как фактор успешности педагогической деятельности / С. В. Руденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 7−12.

Кострикина И. С. Современное образование как интегратор общественного интеллекта и генератор нового знания / И. С. Кострикина // Психология обучения. – 2010. – № 6. – С. 4−16.