Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Григорович Марченко

Анотація

Уточнено сутність понять «саморозвиток», «інноваційне освітнє середовище». Показано, що саморозвиток майбутніх військових фахівців в інноваційному освітньому середовищі вищих військових навчальних закладів забезпечується завдяки реалізації продуктивних ідей щодо інноваційного розвитку військової освіти, урахування особистих цілей курсантів, дотримання демократичних засад управління, використання інноваційних педагогічних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Марченко, О. Г. (2017). Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1294
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Григорович Марченко, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

Список використаної літератури

Концепція військової освіти в Україні // Постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15.12.97 «Про затвердження Концепції військової освіти в Україні».

Нещадим М. І. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.

Жежера Е. О. Формирование социокультурной компетентности курсантов высших военно-учебных заведений в процессе изучения гуманитарных дисциплин : автореферат диссертации … кандидата педагогических наук; 13.00.08. – теория и методика профессионального образования / Елена Анатольевна Жежера. – Челябинск : Челябинский государственный университет», 2008. – 20 с.

Ягупов В. В. Військово-соціальне середовище та його функції / В. В. Ягупов // Військова освіта : збірник наукових праць. – К., 2006. – С. 3–13.

Военная педагогика : учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2008. – 640 с .

Психолого-педагогический практикум : учебное пособие [для студ. учебных заведений] / Л. С. Подымова, Л. И. Духова, Е. А. Ларина, О. А. Шиян; под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – С. 254–322.

Педагогическая библиотека, издаваемая К. Тихомировым и А. Х. Адольфом. Вып. XII. Опыт педагогической хрестоматии. – М., 1898.

Коровка О. Виховна система школи майбутнього як модель позитивної соціалізації учня / О. Коровка, С. Бочаров, Л. Дубинка // Директор школі, ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 20–26.

Исаев И. Ф. Школа как педагогическая система : основы управления : учебное пособие / И. Ф. Исаев. – Белгород : БГУ, 1997. – 145 с.