Аналітичний контекст якісного стану підготовки керівників закладів освіти до управлінської діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віра Борисівна Рогова

Анотація

Представлено результати вивчення й аналізу стану підготовки до управлінської діяльності керівників закладів освіти Київської області різних типів і місце розташування, сформованості управлінської позиції, ставлення директорів до різних форм підготовки і підвищення управлінської компетентності, наявних проблем і потреб респондентів в опануванні новими знаннями, уміннями, компетентностями, досвідом. Наведено освітньо-кваліфікаційні характеристики професійної діяльності керівників закладів освіти, напрями і результативність кращих практик управління. Систематизовано й узагальнено погляди, позиції, розуміння функційно-посадової компетентності респондентами і досягнення у процесі управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рогова, В. Б. (2017). Аналітичний контекст якісного стану підготовки керівників закладів освіти до управлінської діяльності. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1296
Розділ
Статті

Посилання

Список використаної літератури

Калініна Л. М. Сутність феномену управління / Л.М. Калініна // Директор школи. Україна. – 2000. – № 2. – С. 26–33.

Калініна Л. М. Професіограма українського директора школи / Л. М. Калініна // Газета для керівників шкіл «Директор школи». – 2001. – Січень. – С. 13–15.

Калініна Л. М. Моделі управлінської діяльності керівника школи / Л. М. Калініна // Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2000. – С. 35–42.

Калініна Л. М. Сучасні функції керівника школи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції [«Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи»]. – Суми : «Мрія-1» ЛТД, 1998. – С. 111–113.

Мельник В. К. Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «загальна педагогіки та історія педагогіки» / Валентина Костянтинівна Мельник. – К., 2003. – 20 с.

Тимошко Г. М. Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «загальна педагогіки та історія педагогіки» / Ганна Миколаївна Тимошко. – К., 2004. – 21 с.

Сорочан Т. М. Професіоналізм управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … докт. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти» / Тамара Михайлівна Сорочан. – Луганськ, 2005. – 43 с.

Вдовиченко Р. П. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініна, В. Д. Чайка; за ред. Л. М. Калініної. – К.; Миколаїв : Іліон, 2007. – 528 с.

Попова Н. В. Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 «теорія і методика управління освітою» / Наталія Вікторівна Попова. – К., 2008. – 20 с.

Освітній менеджмент : навч. посібник / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 392 с.