Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності «бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мирослав Вікторович Стрельніков

Анотація

Розкрито проблему навчання майбутніх магістрів спеціальності «Бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву. Подано групи технологій навчання, що найефективніше формують у магістрів компетентність у сфері соціального підприємництва. Акцентовано увагу на технологіях четвертого покоління: дослідницькі технології навчання, технології проектного навчання і проективної освіти, що поширені у країнах Європи і США.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стрельніков, М. В. (2017). Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності «бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1297
Розділ
Статті
Біографія автора

Мирослав Вікторович Стрельніков, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org

Каминник И. Социальное предпринимательство в Украине : каким оно должно быть? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cmdp-kvorum.org

Сотула О. В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1988

Социальное предпринимательство в Украине : Европейское исследование. Обмен опытом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sesp.org.ua

Ashoka Innovators for the Public. Retrieved from https://www.ashoka.org.

Dees, J. G. (2001). The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of Business (revised vers.). Retrieved from http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf

Бахманевич, І. О. Підприємництво, його роль та функції / І. О. Бахманевич // Економіка в школах України. – 2015. – № 12. – С. 29−31.

Беленький, В. Х. Предпринимательство : развитие, природа, проблемы / В. Х. Беленький, В. Ф. Паульман // Социологические исследования. – 2012. – № 10. – С. 11−20.

Коржов, Г. Соціокультурна легітимність підприємництва в українському суспільстві першого десятиліття трансформацій / Г. Коржов // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 165−177.

Криховець-Хом'як, Л. Я. Азбука підприємницької діяльності / Л. Я. Криховець-Хом'як // Обдарована дитина. – 2007. – № 8. – С. 14−16.