Принципи побудови змістових модулів у системі інтенсивного навчання

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віктор Юрійович Стрельніков

Анотація

Розглянуто принципи: цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і особистих дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу; відносної самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; методологічні (загальні) принципи, принципи проектування мети і змісту навчання, принципи проектування навчального процесу і дидактичної системи та додаткові або традиційні принципи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стрельніков, В. Ю. (2017). Принципи побудови змістових модулів у системі інтенсивного навчання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1298
Розділ
Статті
Біографія автора

Віктор Юрійович Стрельніков, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Список використаної літератури

Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка : новітні освітні технології : навч. посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 351 c.

Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посібник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2006. – 311 с.

Юцявичене П. А. Принципы модульного обучения / П. А. Юцявичене // Советская педагогика. – 1990. – № 1. – С. 55–60.

Юцявичене П. А. Создание модульных программ / П. А. Юцявичене // Советская педагогика. – 1990. – № 2. – С. 54–61.

Барно, Т. Особливості впровадження модульно-рейтингової системи у вищій школі / Т. Барно // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10. – С. 61–64.

Маркелова Т. В. Использование инновационных технологий в модульно-рейтинговой системе / Т. В. Маркелова, Т. С. Монина // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 7. – С. 18–21.

Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. пос. за модульно-рейтинговою системою навчання [для студ. магістратури] / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

Кучерявий О. Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі : аспекти проектування : монографія / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2012. – 280 с.

Шепель О. Модульність і рейтингово-кредитна система / О. Шепель // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2008. – № 1. – С. 54–55.

Шиян Н. Модульно-рейтингове навчання у процесі підготовки вчителя / Н. Шиян // Рідна школа. – 1998. – № 7–8. – С. 49–51.