Мовна компетентність як один із складників академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Вигранка

Анотація

Проаналізовано особливості й ключові характеристики моделі мовної компетентності як складника академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю. Визначено критерії й характеристики мовних компетентностей, основні їх складники, результативність володіння і використання на практиці зазначених компетентностей. Узагальнено теоретичні засади, здійснено огляд особливостей застосування мовних компетентностей академічної освіти для фахівців. Обґрунтовано основні мовленнєво-комунікативні складові мовної компетентності забезпечення професійної майстерності у фахівців гуманітарного профілю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вигранка, Т. В. (2016). Мовна компетентність як один із складників академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1306
Розділ
Статті

Посилання

Список використаної літератури

Бібік Н. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосування / Н. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Вашуленко, О. І. Локшина та інші; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – С. 47–52.

Богуш А. М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі / А. М. Богуш, Н. Є. Шиліна. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2003. – 335 с.

Изаренков Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / И. Д. Изаренков // Русский язык за рубежом. – № 4. – 1990. – С. 54–60.

Куварова О. К. Роль культури мовлення у формуванні мовної особистості / О. К. Куварова // Культура професійного мовлення : матеріали регіональної науково-методичної конференції. – Дніпропетровськ : Пороги, 2006.

Львов М. Р. Основы теории речи : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. Р. Львов. – М. : Издат. центр «Академия», 2000. – 248 с.

Новий тлумачний словник української мови. – У 4-х т. – К. : Аконіт, 1999. – ІІ том. – 305 с.

Омельчук С. О. Формування мовленнєво-комунікативних умінь у процесі вивчення синтаксису : Лінгводидактичні аспекти / С. О. Омельчук // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 2–5.

Крупченко А. К. Профессиональная лингводидактика / А. К. Крупченко // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 10. – С. 28–30.

Омельчук С. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгводидактичної науки / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 2–7.

Петров, О. Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови : теоретичний аспект / О. Петров // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 58–61.