Основні результати моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Дарамович Айстраханов

Анотація

Приведены основные результаты моделирования содержания профессиональной подготовки квалифицированных рабочих машиностроительного профиля на основе математической модели содержания профессиональной подготовки и модели профессиональной компетентности квалифицированных рабочих машиностроительного профиля .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Айстраханов, Д. Д. (2017). Основні результати моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1307
Розділ
Статті
Біографія автора

Дмитро Дарамович Айстраханов, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,

старший научный сотрудник

лаборатории дистанционного профессионального обучения

Посилання

Список використаної літератури

Айстраханов Д. Д. Проблема моделювання професійної компетентності майбутнього фахівця у педагогічній теорії та практиці / Д. Д. Айстраханов // Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2013. − № 4. – С. 160–167.

Айстраханов Д. Д. Стан досліджень змісту професійної підготовки майбутніх фахівців / Д. Д. Айстраханов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогічні науки». – Житомир, 2015. – Випуск № 3(81). – С. 29–34.

Айстраханов Д. Д. Професійна компетентність випускників професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю / Д. Д. Айстраханов // Професійно-технічна освіта. Науково-методичний журнал / ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 4. – С. 13–18.

Айстраханов Д. Д. Концептуальні засади моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю / Д. Д. Айстраханов // Професійна освіта : проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – Випуск 8. – С. 3–9.

Аystrahanov D. Simulation training content skilled workers machine profile / D. Аystrahanov // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2014. – № 8. – С. 47–52.

Айстраханов Д. Д. Економетричне моделювання функціонування професійно-технічної освіти в умовах сучасного ринку праці / Д. Д. Айстраханов // Теорія і методика управління освітою. Журнал [Електронне наукове фахове видання]. – 2012. – № 9. Режим доступу: http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq

Айстраханов Д. Д. Професійна освіта як складна система / Д. Д. Айстраханов // Теорія і методика управління освітою. Журнал [Електронне наукове фахове видання]. = 2012. – № 8. Режим доступу: http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq

Айстраханов Д. Д. Економетричні моделі попиту на послуги професійно-технічної освіти / Д. Д. Айстраханов // Професійно-технічна освіта. Науково-методичний журнал / ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – Випуск 4. – С. 39–42.

Айстраханов Д. Д. Програмне забезпечення моделювання професійної компетентності випускників професійно-технічних закладів / Д. Д. Айстраханов // Теорія і методика управління освітою. Журнал [Електронне наукове фахове видання]. – 2013. – № 10. Режим доступу: http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq

Айстраханов Д. Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників : багатофакторна модель / Д. Д. Айстраханов, Д. В. Максименко // Статистика України. Щоквартальний науково-інформаційний журнал. – 2013. – № 3. – С. 28–31.

Айстраханов Д. Д. Оцінювання ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю / Д. Д. Айстраханов // Теорія та методика професійної освіти. – 2015. – № 4. Режим доступу: http://www.tmpe.profua.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=5:mat-num-4&Itemid=106