Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Олександрівна Атрощенко

Анотація

У статті розкрито поняття «міжетнічна толерантність» як важливу якість особистості вчителя початкових класів у світлі вимог полікультурної освіти. Представлено розроблений спецкурс «Теорія і практика формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи» та рекомендовані доповнення до змісту певних дисциплін, які дають можливість отримати відповідні знання, уміння й навички в межах визначеної проблеми.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Атрощенко, Т. О. (2017). Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1309
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Олександрівна Атрощенко, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Човган І. В. Перспективи глобалізації вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2011/162-150-17.pdf

Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичева и др. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Walzer M. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notrc Dame, 1994.

Євтух В. Б. Концептуальні конструкти етносоціальних реалій: досвід трьохлітніх досліджень / В. Б. Євтух. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2010. – 86 с.

Залановська Л. І. Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки / Л. І. Залановська // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – С. 112–116.

Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд та рекомендації /за редакцією О. Гриценка. – К. : УЦКД, 2001.

Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебн. пособие / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 336 с.

Березюк О. С. Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу / О. С. Березюк // Проблеми освіти : збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – С. 52–56.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : навчальний посібник [для магістрантів і аспірантів] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Атрощенко Т. О. До питання здійснення процесу розвитку культури міжнаціонального спілкування у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : прикладний аспект / Т. О. Атрощенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 2. – С. 55–59.