До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Євгенівна Герасімова
Інна Володимирівна Герасимова

Анотація

Розглянуто питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів, прийоми та принципи формування комунікативних, особистісних і професійних якостей фахівця-менеджера готельно-туристичної індустрії. Розкрито гендерний підхід у формуванні моделі комунікативних умінь майбутнього менеджера.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Герасімова, Н. Є., & Герасимова, І. В. (2017). До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1311
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Євгенівна Герасімова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологических наук, доцент кафедры общей педагогики и психологии УНИ педагогического образования, социальной работы и искусства

Інна Володимирівна Герасимова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, транзактний аналітик

Посилання

Список використаної літератури

Жеребкина И. А. Субъективность и гендер : гендерная теория субъекта в современной философской антропологии : учебное пособие / И. А. Жеребкина. – СПб. : Алетейя, 2007. – 307 с.

Луценко О. А. Гендер в контексті проблеми спілкування / О. А. Луценко // Філософські пошуки. – Львів; Одеса, 1999. – Вип.10. – С. 114–120.

Мейтарчан С. Ю. Проблеми психологічної підготовки майбутніх менеджерів організації / С. Ю. Мейтарчан // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. – 2001. – № 2. – С. 106–109.

Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л. І. Міщик. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370 с.

Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования : учебное пособие [для студентов вузов, магистров и аспирантов, а также слушателей ФПК и преподавателей вузов] / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М. : Акад. проект, 2004 – 425 с.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – К. : Вища школа, 2005. – 239 с.

Штылева Л. В. Гендерный подход в образовании : учебная программа и метод. рекомендации к курсу / Л. В. Штылева. – Мурманск : МГПУ, 2004. – 77 с.

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: a cognitive account of sex-typing. Psychological Review, 88, 354–364.

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162.

Jakobson, R., & Waugh, L. R. (2002). The sound shape of language. With a new pref. by Linda R. Waugh. Berlin: Mouton de Gruyter, XIV

Maccoby, E. E., & Jackling, C. N. (1974).The Psychology of Sex Differences. Stanford: Stanford University Press

Torrance, E. (1966). Torrance test of Creative Thinking. Bensville I L: Scholastic Testing Service.

Williams, J. F., & Best, D. L. (1990). Measuring sex stereotypes: A Multination study. Rev. Eds. – Newbury Park: Sage.