Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій Михайлович Десятов

Анотація

Розглянуто міжнародний досвід підготовки майбутніх учителів. Проаналізовано специфічні внутрішні національні, зовнішні загальноєвропейські та світові напрями розвитку вищої педагогічної освіти. Виявлено тенденції впливу інтеграції та транснаціоналізації на механізм забезпечення якості педагогічної освіти. Визнано необхідним поєднувати національні та загальноєвропейські стандарти освіти. З’ясовано особливості змісту професійної підготовки вчителів, формування їхньої професійної компетентності. Акцентовано увагу на тому, що зміст шкільної української освіти має бути основним дієвим інструментом її реформування та приведення у відповідність до загальноєвропейського контексту, потреб сьогодення. Зазначено, що дуальний характер будь-якої національної освіти полягає, з одного боку, у збереженні доброго міцного коріння національної культури, з другого у адекватному оновленні, що спрямоване на підготовку особистості до життя в динамічному взаємозалежному світі. З’ясовано, що на модернізацію європейської освіти значною мірою вплинули географічні та суспільно-економічні трансформації, які  привели до підвищення мобільності європейських громадян. Доведено, що провідна ідея підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії ґрунтується на необхідності врахування світових глобалізаційних та інтеграційних процесів розвитку теорії й практики педагогічної освіти, принципів мультикультурності, поліетнізму в поєднанні з тенденціями регіоналізації. Досліджено і проаналізовано три групи нових професійних компетентностей сучасного вчителя. Обґрунтовано можливі шляхи творчого використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Десятов, Т. М. (2017). Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1313
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій Михайлович Десятов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних  наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Список використаної літератури

Калініна Л. М. Фактори та проблеми державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом у змісті підручника для керівника школи /Л. М. Калініна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип.14. – С. 232.

Десятов Т. М. Національні рамки кваліфікацій у країнах ЄС : порівняльний аналіз : [наук.-метод. посібник] / Тимофій Десятов. – К. : Артек, 2008. – 263 с.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східлної Європи (друга половина ХХ століття) : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Видавництво «АртЕк», 2005. – 472 с.

Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізацій них процесів : порівняльний аналіз : монографія / Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко. – К. : Арт Економі, 2014. – 152 с.

European Council, March 2000. – URL: http: // ue.eu/int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-ri.eno.htm

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність і розбіжність : монографія. – К. : Вища шк., 1997. – С. 27–31.

European Council conclusion, March 2000. – URL: http: // ue.eu/int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-ri.eno.htm

Common European principles for Teacher Competences and Qualifications. (2004). Brussels: European Commission

Implementation of «Education & Training 2010» Work programme. (2003). Working group «Improving education of teachers and trainers». Progress report. Brussels: European Commission

Implementation of «Education and Training 2010» work programme. (2004). Working group A «Improving the education of teachers and trainers». Progress report. – Brussels: European Commission. Directorate – General for education and culture, September