Вивчення змісту поняття методичної роботи педагогічних кадрів у системі дошкільної освіти

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Віталіївна Єнгаличева

Анотація

Проаналізовано доробок науковців та їхні погляди щодо визначення сутності методичної роботи в навчальних закладах. Зосереджено увагу на дослідженнях, у яких розглядається питання методичної роботи в дошкільних навчальних закладах. На основі аналізу наукових досліджень і нормативних документів, що регламентують діяльність методичного кабінету дошкільного навчального закладу, представлено власний підхід до трактування змісту методичної роботи в системі дошкільної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Єнгаличева, І. В. (2017). Вивчення змісту поняття методичної роботи педагогічних кадрів у системі дошкільної освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1314
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Віталіївна Єнгаличева, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти

Посилання

Список використаної літератури

Бабанский Ю. К. Методическая работа в школе : организация и управление / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1970. – 185 с.

Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ : анализ, планирование, формы и методы / К. Ю. Белая. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.

Васильева А. И. Старший воспитатель детского сада : пособие [для работников дошк. учреждений] / А. И. Васильева, Л. А. Бахтурина, И. И. Кобитина. – М. : Просвещение, 1990. –143 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2004. – С. 522.

Гуменюк В. Інформаційно-освітній простір та інформаційна культура керівника закладу освіти / Віра Гуменюк // Завуч. – 2005. – № 28. – С. 3–7.

Дудніченко Н. В. Розвиток творчого стилю діяльності педагога засобами методичної роботи школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти / Дудніченко Наталія Володимирівна. – Кривий Ріг, 2003. – 164 с.

Жерносек І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях : монографія / І. П. Жерносек. – К., 2001. – 202 с.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність – мистецтво навчальної і виховної дії / І. А. Зязюн // Гуманітарні науки. – 2002. – № 1. – С. 6–14.

Кисла Н. Ю. Методична робота кафедри в умовах кредитно-модульної системи : навчально-методичний посібник / Н. Ю. Кисла, А. Ю. Рижикова, І. М. Трубавіна; за ред. І. М. Трубавіної. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 92 с.

Комаренко Н. Г. Форми організації методичної роботи в гімназії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. Г. Комаренко – Одеса, 1997. – 24 с.

Корнєєва О. Л. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 Теорія та методика дошкільної освіти / Оксана Леонідівна Корнєєва. – Слов’янськ, 2012. – 293 с.

Корогод Н. П. Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / Наталья Петрівна Корогод. – К., 2006. – 178 с.

Морозова А. Н. Управление методической работой в дошкольном образовательном учреждении на диагностической основе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 Теорія та методика виховання / Анжела Николаевна Морозова. – М., 2003. – 253 с.

Науково-практичні аспекти організації навчальної і методичної роботи в університеті : монографія / заг. ред. В. П. Шевченка. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2004. – 256 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.

Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів / Л. І. Нечволод. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – С. 426.

Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования / Р. В. Овчарова. – М. : Творч. центр «Сфера», 2000. – 437 с.

Педагогика : большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : Соврем. слово, 2005. – 720 с.

Половенко О. Аналітична діяльність методиста / О. Половенко, А. Постельняк // Методист. – 2012. – № 1. – С. 17–29.

Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти (Наказ МОН України від 27.11.97 № 6). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://pandia.ru/user/publ/20383-osnovn_dokumenti_pro_organ_zatc_yu_ metodichno_roboti_z_pedagog_chnimi_kadrami.

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (Наказа МОН України від 09.11.2010 № 1070). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.dnz-sonechko.net.ua.

Центральна методична служба в дії // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 4–7.

Чепурна Н. М. Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук. : 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Чепурна. – Житомир, 2005. – 20 с.