Галузева нормативна база перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Іванівна Кир'ян

Анотація

Подано загальний системний огляд галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя і виявлено важливі для освітнього процесу в медичних вищих навчальних закладах її особливості. З цією метою проаналізовано документи Міністерства охорони здоров’я й Міністерства освіти і науки України, які містять програмні документи (програми розвитку і реформування освіти) та поточні (навчальні плани). Проаналізовано документи, що відображують дві принципові тенденції в перебудові навчального процесу в медичних ВНЗ України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття: по-перше, це наближення освіти до професійної діяльності майбутніх лікарів, спрямованість на практичне застосування набутих знань; по-друге – упровадження в сучасній медичній освіті новітніх технологій навчання, зокрема кредитно-модульної.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кир’ян, Т. І. (2017). Галузева нормативна база перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1315
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Іванівна Кир'ян, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри загальної педагогіки і психології

Посилання

Список використаної літератури

МОН України. Нормативно-правова база [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/

МОЗ України Публічна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20050704_0.html

Програма МОЗ України розвитку вищої медичної освіти на 2011-2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20101227_p.html

Батечко Н. Г. Державне управління сферою вищої освіти України : суперечності сучасного розвитку / Н. Г. Батечко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : «Педагогіка». – 2012. – Т. 209. – Вип. 197. – С. 10–15.

Білинська М. М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні : автореф. дис ... д-ра наук з державного управління / Марина Миколаївна Білинська. – К. : Б.в., 2004. – 36 с.

Губерська Н. Л. Система державного управління вищою освітою в Україні / Н. Л. Губерська // Право і суспільство. – 2014. – № 6.2. – С. 49–55.

Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою України / О. В. Поступна // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 107–111.

Криштопа Б. П. Управління вищою медичною освітою в Україні : системно-історичний аналіз / Б. П. Криштопа // Український медичний часопис. – 2000. – № 3. – С. 132–138.

Логуш Л. Г. Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти / Л. Г. Логуш // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 15–19.

Вознюк Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу : навч.-метод. посібник [для керівників структур. ланок вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації] / Т. Г. Вознюк. – К. : Здоров’я, 2002. – 127 с.

Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підручник / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.

Український медичний часопис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/3282/zatverdzheno-novij-navchalnij-plan-pidgotovki-likariv

Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://healthsag.org. ua/strategiya/