Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Вікторівна Корж-Усенко

Анотація

Визначено законодавчі підстави державної політики у вищій освіті в умовах Російської й Австро-угорської імперій, в Українській народній Республіці та Українській державі (1917–1920 рр.), здійснено спробу їх порівняльного аналізу. Розкрито особливості нормативно-правового забезпечення діяльності державних і приватних вищих навчальних закладів на початку ХХ ст. Виокремлено групи документів, що входили до структури правового поля діяльності вищих шкіл у дорадянський період.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корж-Усенко, Л. В. (2017). Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1317
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Вікторівна Корж-Усенко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

докторант кафедри педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Документи про організацію вищої школи – листування про складання комісії у справах вищої школи, протоколи наради по українізації університетів, список вищих шкіл на Україні. Статут Каменецького народного університету. (2 січня 1919 р. – 25 лютого 1919 р.). – Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 2582. – Оп. 1. – Спр. 173. – 37 арк.

Доповідь ректора Харківського університету, виголошена на засіданні ради професорів 19 жовтня 1905 року. – Державний архів Харківської області. – Ф. 667. – Оп. 286. – Спр. 145. – 10 арк.

Куліш С. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. / С. Куліш. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Левицька Н. М. Вища гуманітарна освіта (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Н. П. Левицька. – К., 2012. – 395 с.

Лубенец Т. Закон о частных учебных заведениях, планах и курсах / Т. Лубенец. – К., Книгоиздательство И. И. Самсоненко, 1915. – 32 с.

Прудченко І. І. Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907–1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І. І. Прудченко. – К., 2005. – 20 с.

Ріккарді Г. Політика урядів Австро-Угорщини щодо вищих навчальних закладів Східної Галичини : національний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Г. Рікарді. – Львів, 2016. – 20 с.

Сравнительная таблица уставов университетов. – Спб., 1901.