Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Олександрівна Котломанітова

Анотація

Розглянуто український дитячий фольклор як один із значущих засобів у процесі соціалізації, формування соціальних навичок поведінки, комунікативної взаємодії та партнерських відносин дітей. Досліджено такі жанри усної народної творчості, як народні ігри, дражнилки (прозивалки), мирилки, мовчанки, лічилки, які побутують у дитячому середовищі і сприяють налагодженню партнерських узаємин між дітьми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Котломанітова, Г. О. (2017). Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1318
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Олександрівна Котломанітова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Дитячі пісні та речитативи / упор. : Г. В. Довженок, К. М. Луганська. – К. : Наук. думка, 1991. – 448 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.

Лановик М. Українська усна народна творчість : підручник / М. Лановик, З. Лановик. – К. : Знання-Прес, 2001. – 591 c.

Семенова Т. Н. Народный игровой фольклор в инклюзивном образовании дошкольников / Т. Н. Семенова // Інклюзивна освіта : теорія і практика : навчально-методичний посібник / за заг. ред. С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Частина 2. – С. 104–119.

Семеног О. М. Український фольклор : навч. посібник / О. М. Семеног. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. – 254 c.

Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.

Маєвська Л. М. Етнопедагогіка : навч. посібник / Л. М. Маєвська. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 288 с.

Пашко М. С. Основи національної української педагогіки : навч. посібник / М. С. Пашко. – Сімферополь, 2000. – 64 с.

Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство / М. Г. Стельмахович. – К. : Знання, 1991.

Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Є. І. Сявавко. – К. : Наук. думка, 1974. – 150 с.