Основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Вікторівна Похілько

Анотація

Виокремлено і проаналізовано основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака: літературознавчий, методичний, історико-педагогічний, етнопедагогічний, мистецтвознавчий, краєзнавчий, бібліографічний. Визначено змістові особливості історико-педагогічного й етнопедагогічного доробку вченого (обґрунтування народної педагогіки як окремої галузі педагогічних знань; розкриття виховного потенціалу фольклору). Доведено, що Ю. Ступак – один із перших радянських педагогів, якийнаполягав на доцільності використання самого терміну і засобів народної педагогіки в освітянській теорії й практиці, демонстрував красу рідного слова та унікальність української культури, був автором перших підручників з української дитячої літератури.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Похілько, О. В. (2017). Основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1320
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Вікторівна Похілько, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

аспірант кафедри педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Балаян В. Дослідник вірменського живопису / В. Балаян // Сумщина. – 1998. – 29 січня.

Білецький Д. Дитяча література : посібник [для студентів дошкільних відділів педінститутів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д. Білецький, Ф. Гурвич, Ю. Ступак [та ін.]. – К. : Радянська школа, 1967. – 541 с.

Білецький Д. М. Українська дитяча література : посібник [для педагогічних інститутів] / Д. М. Білецький, Ю. П. Ступак. – К. : Радянська школа, 1963. – 235 с.

Державний архів Сумської області. – Ф. Р-7443. – Оп. 1. – Спр. 28. – 126 арк.

Державний архів Сумської області. – Ф. Р-7443. – Оп. 1. – Спр. 29. – 7 арк.

Державний архів Сумської області. – Ф. Р-7443. – Оп. 1. – Спр. 46. – 14 арк.

Державний архів Сумської області. – Ф. Р-7443. – Оп. 1. – Спр. 211. – 2 арк.

Петров Г. Неспокій / Г. Петров // Червоний промінь. – 1981. – 23 липня.

Ступак Ю. П. Бібліографія в самостійній роботі вчителя / Ю. П. Ступак // Література в школі. – 1959. – № 6. – С. 86–90.

Ступак Ю. П. Виховне значення українського фольклору / Ю. П. Ступак. – К. : Знання, 1960. – 64 с.

Ступак Ю. П. До вивчення народної педагогіки / Ю. П. Ступак // Наукові записи Сумського державного педагогічного інституту. Серія : Філологія. – 1957. – Т. 6, вип. 2. – С. 160–173.

Ступак Ю. П. Крамськой і Україна / Ю. П. Ступак. – К. : Мистецтво, 1971. – 51 с.

Ступак Ю. П. Педагогические взгляды А. В. Духновича / Ю. П. Ступак // Советская педагогика. – 1956. – № 5. – С. 68–77.

Ступак Ю. П. Педагогічні ідеї в народній поетичній творчості / Ю. П. Ступак. – Суми, 1958. – 32 с.

Ступак Ю. П. Фольклор і педагогіка / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1960. – № 3. – С. 135–144.