Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Володимирович Ткаченко

Анотація

Розглянуто основні погляди науковців щодо використання здоров’язбережувальних технологій під час підготовки вчителя фізичної культури з метою подальшого їх використання в дитячих оздоровчих таборах. Проаналізовано функції вчителя, який упроваджує здоров’язбережувальні технології, а також завдання, які виконує вчитель фізичної культури під час провадження здоров’язбережувальної діяльності. Окреслено значення працівників фізичної культури в роботі дитячих оздоровчих таборів.

Виявлено, що саме дитячі оздоровчі табори відіграють важливу роль у справі оздоровлення дітей. Виокремлено спектр методів, що необхідні для успішної оздоровчої роботи фізичного працівника в умовах роботи в дитячих оздоровчих таборах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, В. В. (2017). Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1323
Розділ
Статті
Біографія автора

Вадим Володимирович Ткаченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри фізичного виховання

Посилання

Список використаної літератури:

Карпенко О. І. Соціальне становлення особистості підлітка в тимчасових об’єднаннях за інтересами : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олена Георгіївна Карпенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 19 с.

Короп Ю. А. Физическое воспитание в спортивно-оздоровительных лагерях / Ю. А. Короп, С. Ф. Цвек. – К. : Здоровье, 1988. – 136 с.

Шутка Г. І. Фізичний розвиток дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально – педагогічна проблема / Г. І. Шутка // Соціалізація особистості. – К. : НПУ, 2000. – С. 69–76.

Теоретические основы здоровьесберигающей деятельности учителя : коллективная монография [под ред. д.п.н., проф. Л. Кондрашовой и д.п.н., проф. А. Клим-Климашевской]. – Черкассы : УПХ – ЧНУ им. Б. Хмельницкого, 2014. – 314 с.

Антропова А. П. Индивидуализация процесса осуществления здоровьесберегающей функции физического воспитания детей старшего дошкольного возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» / Алла Петровна Антропова. – Челябинск, 2001. – 171 с.

Стасенко О. Сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл / О. Стасенко // Молода спортивна наука України. – Львів, 2009. – Т. 2. – С. 166–172.

Горбинко В. Формування здорового способу життя у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / В. Горбинко // Гуманітарний вісник. Педагогіка. – 2012. – № 27. – С. 59–65.

Гертнер С. В. Формирование готовности будущих учителей к оздоровительной работе с детьми в летних лагерях : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.08 / С. В. Гертнер. – Екатеринбург, 2005. – 205 с.

Гертнер C. Возможности летних оздоровительных лагерей в деле нравственного воспитания подрастающего поколения / C. Гертнер, Е. Гуськова // Природное и культурное наследие Урала : Материалы III региональной науч.-практич. конф. – Челябинск : ЧОКМ, ЧГАКИ, 2005. – С. 48–51.

Законодавство України «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році» : Наказ Міністерства від 12 квітня 2012 р. – № 464. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/img/zstored/.../1_9-321.doc