Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Сергіївна Товканець

Анотація

Розглянуто проблему застосування педагогічних технологій і методів навчання у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ. Обґрунтовано особливості проектних технологій, Інтернет-технологій, тренінгів, кейс-методу, тристоронньої дискусії, педагогічного коучингу, творчої педагогічної майстерні. Зазначено, що успіх застосування педагогічних технологій і методів навчання залежатиме від загальної концепції навчання, фахового рівня викладачів, уміння гнучко реагувати на мінливі умови в організації, визначення цілей навчання, складу учасників  тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Товканець, О. С. (2017). Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1325
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Сергіївна Товканець, ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», м. Ужгород

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2007. – 387 с.

Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження / Н.Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 440 с.

Нагара М. Б. Роль коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності персоналу / М. Б. Нагара // Вісник Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського : зб. наук. праць. – 2009. – № 4 (44). – С. 96–101.

Рогова Е. М. Особенности организации процесса обучения на основе кейс-метода / Е. Рогова // Современные технологии обучения в ВУЗЕ. – Санкт-Петербург : Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2011. – С. 25–43.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Технології роботи організаційних психологів : навч. пос. [для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с.

Council of European Professional and Managerial Staff [Электронный ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.eurocadres.org.

Гуревич Р. С. Контекстне професійне навчання в мережевих спільнотах / Р. С. Гуревич // Освіта дорослих : теорія, досвід перспективи : зб. наук. праць. – 2014. – № 1 (8). – С. 269–272.

Современные образовательные технологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html.

Coursera [Электронный ресурс]. – Режим доступу: https://www.coursera.org/

Zakladni nastroje vedeni lid [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.koucinkakademie.cz/

Сингаївська І. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб діагностично-корекційної роботи з керівними кадрами освіти / І. В.Сингаївська // Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів : проблеми розвитку: матер. звітн. наук. конф., 2 – 3 листопада 1995 р. – К. : ІПКККО, 1996. – С. 219–221.

Kachaňáková, A. Riadenie ľudských zdrojov. − Bratislava: Sprint, 2007. – 203 s.

Санина А. Г. Организация трехсторонней дискуссии в учебном процессе на основе интеграции науки, образования и бизнеса // Современные технологии обучения в ВУЗе. – Санкт-Петербург : Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2011. – С. 88–108.

Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах : теорія і практика : монографія / [Г. В. Єльникова [та ін.]; за ред. В. І. Свистун. – К. : «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 338 с.