Методика викладання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» у вищих навчальних закладах ДСНС України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марина Григорівна Томенко
Ольга Григорівна Мельник
Григорій Петрович Чепурний

Анотація

Представлено методику викладання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» у вищих навчальних закладах ДСНС України, що базується на диференційованому підході до проведення занять та максимальному використанні технічних засобів навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Томенко, М. Г., Мельник, О. Г., & Чепурний, Г. П. (2017). Методика викладання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» у вищих навчальних закладах ДСНС України. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1326
Розділ
Статті
Біографії авторів

Марина Григорівна Томенко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

старший преподаватель кафедры пожарно-профилактической работы, кандидат педагогических наук

Ольга Григорівна Мельник, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

доцент кафедры автоматических систем безопасности электроустановок, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Григорій Петрович Чепурний, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

викладач кафедри будівельних конструкцій

Посилання

Список використаної літератури

Дідух Л. І. Формування професійної компетентності майбутнього рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Л. І. Дідух // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 38–39. – С. 214–219.

Вища освіта в Україні : навч. посібник / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 319 с.

Чепурний Г. П. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку професійної компетентності майбутніх рятувальників / Г. П. Чепурний // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 9 (125). – С. 240–242.

Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / И. Г. Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии : учебное пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М. : ИТК «Дашков и К», 2008. – 280 с.

Чепурний Г. П. Технічні засоби навчання кресленню майбутніх рятувальників у вищих навчальних закладах ДСНС України / Г. П. Чепурний // Надзвичайні ситуації : безпека та захист : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 9-10 жовтня 2015 р. – Черкаси, 2015. – С. 469–470.

Виходець В. В. Шляхи підвищення фахової підготовки майбутніх інженерів з графічних дисциплін / В. В. Виходець, Г. А. Матвєєва, Б. П. Качмар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2007. – Вип. 17.2. – С. 327–329.

Тюріна В. О. Сучасні проблеми виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України / В. О. Тюріна // Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – С. 30–37.

Грохольський В. «Система управління має працювати як єдиний механізм» / В. Грохольський // Міліція України. – 2010. – № 1. – С. 4–6.