Використання технології виховання колективу в досвіді авторської школи О.А.Захаренка

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Павлівна Шпак

Анотація

Обґрунтовано концептуальні положення й цільові орієнтації технології
виховання колективу в досвіді авторської школи О. А. Захаренка. Проаналізовано особливості змісту і методики даної технології. Показано можливості використання даної технології для організації виховного процесу в сучасній початковій школі

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шпак, В. П. (2017). Використання технології виховання колективу в досвіді авторської школи О.А.Захаренка. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1329
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Павлівна Шпак, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Проект Концепції «Нова школа: простір освітніх можливостей». – К. : МОН України, 2016. – 40 с.

Поташник М. М. Педагогическая поэма 80-х / М. М. Поташник // В поисках оптимального варианта. –

М., 1988. – С. 172–192.

Чубар Б. С. Письмо в будущее : Рассказ о Сахновской школе / Б. С. Чубар. – М. : Педагогика, 1988. – 136 с.

Освітні технології : навч.-метод. посібник / під ред. О. М. Пєхоти. – К. : «А.С.К.», 2004. – 256 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие для пед. вузов и ин-тов

повышения квалификации / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

Ігнатенко П. Слово про новатора / П. Ігнатенко // Радянська освіта. – 1988. – 1 січня.

Захаренко О. А. Становлення громадянина / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – К. : Знання, 1976. – 31 с.

Захаренко О. А. Школа над Россю / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – К. : Радянська школа, 1979. – 150 с.

Захаренко О. А. Школа – центр виховання на селі / О. А. Захаренко, В. В. Сгадова // Грані творчості. – К., 1990. – С. 7–24.

Захаренко О. А. З щоденника директора школи / О. А. Захаренко // Радянська школа. – 1987. – № 5. – С. 66–68.

Захаренко О. А. Переходимо на режим школи-комплексу / О. А. Захаренко // Радянська школа. – 1981. – № 3. – С. 4–5.

Міщенко Т. «І знову над Сахнівкою лелеки ...» / Т. Міщенко // Освіта України. – 1998. – 11 листопада. – С. 9.

Мостова Т. Він є героєм України, хоча звання й не має ... / Т. Мостова // Освіта України. – 2001. – 23 жовтня. – С. 4–5.

Система А. А. Захаренко : воспитательные центры и воспитывающие ситуации // Воспитательная система школы. Проблемы и поиски. – М., 1989. – С. 41–45.