ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ілона Аркадіївна Волощук

Анотація

У статті на основі аналізу наукової літератури розкрито можливості та тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення саморозвитку молодого вчителя. Проаналізовано основні напрямки використання ІКТ молодим вчителем. В результаті дослідження зроблено висновок, що використовувати ІКТ для саморозвитку молодого вчителя потрібно виважено та ретельно підготовлено і продумано, щоб підтримувати його бажання постійно самовдосконалюватися. Також виокремлено перспективні напрямки подальших педагогічних досліджень, а саме: створення методики використання інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку творчого потенціалу та забезпечення педагогічного зростання молодого вчителя.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Волощук, І. А. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1453
Розділ
Статті
Біографія автора

Ілона Аркадіївна Волощук, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Ільчук В.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / В.В. Ільчук. – Вінниця, 2016. – 254 с.

Співаковська Є.О. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Є.О. Співаковська. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

Кокун О.М. Психологічні особливості професійного становлення вчителів / О.М. Кокун // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – 280 с.

Гуревич Р.С. Комп’ютерні технології навчання як засіб дистанційної вищої освіти / Р.С. Гуревич, О.В. Домінський // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод. конф., 11–13 жовтня 2000 р. – Київ, 2000. – С. 53-55.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: Монографія / За ред. В.А. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 204 с.

Шестакова Т.В Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.В. Шестакова. – Київ, 2006. – 22 с.

Открытое образование – объективная парадигма ХХІ столетия / под. общ. ред. В.П. Тихонова. – М., 2000. – 288 с.

Романишина О.Я. Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.Я. Романишина. – Тернопіль, 2016. – 482 с.