КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Євгенівна Герасімова

Анотація

Стаття присвячена вивченню внутрішньоособистісних конфліктів класиками зарубіжної психології. Аналіз існуючих концепцій показує неоднозначність поглядів на це явище. Їхньою характерною рисою є те, що проблема внутрішньоособистісного конфлікту в основному вирішується в контексті розуміння особистості, яке сформулювалося в рамках тої чи іншої психологічної школи. Розуміння сутності внутрішньоособистісного конфлікту серед психологів є різним, залежне від певних наукових шкіл, сформованих на теренах: психоаналізу, біхевіоризму, гештальтпсихології, когнітивної психології, гуманістичної психології, екзістенціалістичної психології, інтеракціоністичної психології. Внутрішньоособистісний конфлікт, незадоволення собою – важливий елемент якісного «стрибка» особистості в своєму розвитку, це необхідний атрибут її життєутвердження. Це також показник наявної розвиненої структури особистості, достатньо високого рівня розвитку світоглядної системи цінностей, орієнтирів, почуттів. У теоретичних концепціях психологів, що належать до розмаїття психологічних шкіл, усе ж можна виділити деякі загальні положення. Їх можна плідно використовувати при створенні теоретичної моделі внутрішньоособистісних конфліктів студентів. Рефлексуючи власні думки, дії, бажання, особистість отримує можливість перетворити конфліктні, деструктивні, ірраціональні сили в природі людини на нові форми своєї активності, регулювати свої реакції, збагачувати свій духовний, емоційно-почуттєвий світ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Герасімова, Н. Є. (2017). КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1454
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Євгенівна Герасімова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і психології

Посилання

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. – М. : Наука, 1991. – 456 с.

Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / К.Г. Юнг.– С.Пб. : Университетская книга, 1997. – 544 с.

Адлер А. Лекции по аналитической психологии / А. Адлер. – М. : Рефл-бук, 1996. – 278 с.

Хорни К. Ваши внутренние конфликты / Хорни К. – С.Пб. : Лань, 1997. – 212 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – М. : Республика, 1994. – 447 с.

Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Э. Берн // Пер. с англ. – С.Пб. : Братство, 1992. – 224 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.

Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. – Киев : Ваклер, 1997. – 300 с.

Лейнг Р. Разделенное Я / Р. Лейнг. – Киев : Государственная библиотека для юношества, 1995. – 320 с.

Lewin K. Resolving social conflicts: selected papers on group dynamics. In G.W. Lewin (Ed.). – New York : Harpen & Rom, 1948. – 258 p.

Miller N.E. Experimental studies of conflict. In J. Me, V. Hunt (Ed.). Personality and the behavior disorders. – New York: Ronald Press, 1944. – Vol. I .– P.431–465.

Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб. : Ювента, 1997. – 385 с.

Festinger L. Atheory of cognitive dissonance. New York: Stanford: Stanford univ. press, 1976. – XI. – 291 p.

Skinner B.F. A case history in scientific method. American Psychol., 1956. – P. 221–233.

Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – М. : Прогресс, 1969. – 535 с.

Ассоджоли Р. Психосинтез: теория и практика / Р. Ассоджоли. – М. : Прогресс, 1994. – 310 с.

Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия / Н. Пезешкян. – М. : Прогресс, 1992. – 240 с.

Блага К. Я твой ученик, ты мой учитель: Книга для учителей / К. Блага, М. Шебек. – М. : Просвещение, 1991. –143 с.