МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ЯКІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄС

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій Михайлович Десятов

Анотація

Проаналізовано провідні напрями еволюції та тенденції розвитку педагогічної освіти в європейських  країнах. З’ясовано, що модернізувати педагогічну освіту України практично неможливо без аналізу розвитку педагогічної освіти в країнах ЄС. Доведено, що для дослідження тенденцій розвитку педагогічної освіти у країнах ЄС з точки зору їх різноманітності і спільності слід також визначити та конкретизувати інтеграційні чинники цього суспільного явища.

Наголошено, що пильна увага до якості освіти пояснюється переходом більшості національних освітніх систем Європи до методології проектування освіти, орієнтованої на результати навчання та їх моніторинг. З’ясовано, що з розвитком ЄПВО спостерігається поступове переміщення акценту із зовнішнього оцінювання якості вищої освіти на інституційний рівень, переміщення уваги з самого процесу навчання на компетентнісний підхід з переважною орієнтацією на професійну і особистісну підготовленість і, в першу чергу, до працевлаштуання випускників як критерію результату навчання.

Акцентовано увагу на те, що, незважаючи на процеси інтернаціоналізації та глобалізації суспільного життя, що охоплюють соціальні відносини, науку, культуру, освіту, у той же час зберігаються багатовікові традиції різних культурно-історичних типів суспільства, різних цивілізацій, що впливають на характер педагогічної освіти.

Досліджено, що у більшості країн ЄС в освіті переважають ідеї гуманізації й неперервності, спрямовані на задоволення потреб людини, які постійно зростають, «централізація на людину», що передбачає різноманітність типів і видів сучасної вищої освіти, її багатоваріантність і багатомодельність, орієнтацію на результатоцентровані критерії визначення змісту навчальних програм.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Десятов, Т. М. (2017). МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ЯКІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄС. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1457
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій Михайлович Десятов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

European Council conclusion, March 2000 [Electronic resource] – Access mode: http: // ue.eu/int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-ri.eno.htm.

Common European principles for Teacher Competences and Qualifications. – Brussels: European Commission, 2004. – 5 p.

Обзор европейского опыта интернационализации образования: наукове видання / отв. ред. Н.И. Данько. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 56 с.

Бордовский В.А. Теория и практика организационно-методического обеспечения высшего педагогического образования: дис. …д-ра пед. наук / В.А. Бордовский. – СПб., 1999. – 365 с.

Лиферов А.П. Интеграция мирового образования – реальность третьего тысячелетия : монография / А.П. Лиферов. – М. : Педагогический поиск, 1997. – 107 с.

Лысова Е.Б. Новые тенденции в подготовке учителей на Западе / Е.Б. Лысова // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 109–115.

Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи: спільність і розбіжність : монографія / Л.П. Пуховська. – Київ : Вища школа 1997. – 179 с.

Бюлетень «Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти». – 2001. – № 2. – 102 с.

Вульфсон Б.Л Стратегия развития образования на Западе / Б.Л. Вульфсон. – М., 1999. – 208 с.

Семенченко Н. Образование в Украине / Н. Семенченко – Киев : Саммит-книга, 2010. – 320 с.