НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ярослава Вікторівна Дудко

Анотація

Досліджено генезис нормативно-правового забезпечення процесу управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ  століття) та встановлено, що вищезазначений процес, починаючи з другої половини ХХ століття до нашого часу, поступово з централізованого, командно-адміністративного, авторитарного, заполітизованого набув рис демократичного, гуманістичного, автономного, децентралізованого, студентоорієнтованого процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дудко, Я. В. (2017). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1458
Розділ
Статті
Біографія автора

Ярослава Вікторівна Дудко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Посилання

Закон України «Про освіту» : Відомості Верховної Ради України від 23.05.1991 р. № 1060-ХII [Електронний ресурс] / Нац. правовий інтернет-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать / Ю.П. Азаров. – М. : Просвещение, 2005. – 448 с.

Андрущенко В. Університетська освіта України : європейський вибір / В. Андрущенко // Освіта. – 2001. – № 40–41 (25 липня – 1 серпня). – С. 4–5.

Бабічев О.І. Система виховної роботи у вищому навчальному закладі / О.І. Бабічев, А.В. Ржевська. – Луганськ, 2000. – С. 10–18.

Калініченко А.І. Педагогічні умови організації самовиховання студентської молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.І. Калініченко. – Тернопіль, 2002. – 16 с.

Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2014. – № 5. – С. 101–108.

Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання / А. Похресник // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 69–74.

Ржевська А.В. Виховання громадянськості у студентів вищих навчальних закладів / А.В. Ржевська // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : Збірник наук. праць. – Київ, 2001. – Кн. I – С. 94–100.

Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» : пост. Верховного Совета СССР от 24.12.1958 г. [Электронный ресурс] / Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm.

Закон України «Про вищу освіту» : Відомості Верховної Ради України від 1.07.2014 г. № 1556-VII [Електронний ресурс] / Нац. правовий інтернет-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.