ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗНАНЬ ПРО РІДНИЙ КРАЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна Ляховець
Ірина Миронівна Клебан

Анотація

Стаття присвячена аналізу використання казки як засобу формування у дітей молодшого шкільного віку громадянської культури. У даній роботі розглядається вплив казки на світогляд учнів, та можливості  її застосування  у роботі з дітьми. Виявлення ефективності виховного потенціалу  формування громадянської культури молодших школярів за допомогою казки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ляховець, О. О., & Клебан, І. М. (2017). ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗНАНЬ ПРО РІДНИЙ КРАЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1462
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна Ляховець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, стпрший викладач кафедри дошкільної освіти

Ірина Миронівна Клебан, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка

Посилання

Новак О. Твори-мініатюри та казки в сучасній школі / О. Новак // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 7–10.

Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця : методика викладання / О. А. Біда. – Київ : Перун, 2000. – 333 с.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками / Т. Д. Зинкевич - Евстигнеева. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 240 с.

Cимoнoвa Л. П. Экoлoгичеcкoе oбpaзoвaние в нaчaльнoй шкoле : учеб. пocoбие для cтуд. cpед. пед. учеб. зaведений / Л. П. Cимoнoвa. – М. : Aкaдемия, 2000. – 160 c.

Cуpaвегинa I. Т. Метoдичнa cиcтемa екoлoгiчнoї ocвiти / I. Т. Cуpaвегинa. – Київ : Paдянcькa педaгoгiкa. – 2009 – C.20-25.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підручник для 3 класу. / Т. М. Байбара ,Н. М. Бібік – Київ : Форум, 2002. – 176 с.

Cухoмлинcький В. O. Пpoблеми вихoвaння вcебiчнo poзвиненoї ocoбиcтcoтi / В. О. Сухомлинський // Вибpaнi твopи: у 5 т. – Київ : Paдянcькa шкoлa, 1976. – Т.1. – 398с.

Методи, прийоми і засоби виховання [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу : http://www.horting.org.ua/node/1421.

Шинкарук В. І. Філософія освіти в сучасній Україні / В. І. Шинкарук. – Київ : ІЗМН, 1997. – 544 с.

Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : ua-referat.com/Народна казка_як_засіб_морального_виховання_ дітей_молодшого_шкільного_віку.