ОЦІНКА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дар’я Костянтинівна Ковальчук

Анотація

Оцінка освітніх технологій розглядається як чинник управління якістю освіти у вищих навчальних закладах. Аналізуються критерії оцінки стану та потенціалу розвитку освітніх технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ковальчук, Д. К. (2017). ОЦІНКА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1463
Розділ
Статті
Біографія автора

Дар’я Костянтинівна Ковальчук, Національна металургійна академія України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності

Посилання

Гончарова О.М. Вдосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Гончарова // Нові технології навчання. – 2008. – Вип. 52. – С. 21–24.

Корогод Н.П. Управління системою науково-методичної роботи в технікумах : [навч. посіб.] / Н.П. Корогод. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 143 с.

Крившенко Л.П. Педагогика : [учебник] / Л.П. Крившенко. – М. : Проспект, 2010. – 432 с.

Гаращенко Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти / Л. Геращенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12. – № 3–4. – С. 110–117.

Чешко В.О. «Демоническая» феноменология HI-HUME технологий в глобализирующемся мире / В.О. Чешко // Социальная экономика, 2005. – №3–4. – С. 49–59.

Никандров Н.Д. Россия : социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / Н.Д. Никандров. – М. : Высшая школа, 2000 – 262 с.

Забезпечення якості освіти : теорія та практика / [Н.В. Житник, Н.П. Корогод, Д.К. Ковальчук та ін.]; за ред. Н.В. Житник. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 300 с.

Величко Т.Г. Застосування модульно-блочної технології з рейтинговою системою оцінки / Т.Г. Величко // Новітні технології навчання. – 2003. – № 2. – С. 119–125.

Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 54–60.

Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти / С.М. Гончаров, В.А. Турін – Рівне : НУВГП, 2008. – 626 с.