ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Вікторівна Козацька

Анотація

Проектування шляхів покращення підготовки майбутніх учителів математики на сучасному етапі розвитку вітчизняної системи вищої освіти не можливо без детального вивчення історії їх підготовки у ХХ ст. Важливим є розкриття особливостей організації підготовки учителів математики у системі педагогічної освіти України на початку і до середини ХХ ст., що є передумовами подальших її реорганізацій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козацька, І. В. (2017). ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1464
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Вікторівна Козацька, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

здобувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Подготовка учителя математики : инновационные подходы : [учеб. пособие для вузов по специальности 032100 «Математика»] / В. В. Афанасьев, Ю. П. Поваренков, Е. И. Смирнов, В. Д. Шадриков ; под ред. В. Д. Шадрикова.  М. : Гардарики, 2002.  383 с.

Коржова О. В. Питання професійної підготовки на Всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О. В. Коржова // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58–61.

История математического образования в СССР / за ред. И. З. Штокало. – Киев : Наукова думка, 1975. – 383 с.

Касярум П. Л. Вопросы совершенствования профессиональной подготовки учителя математики средней школы в педагогическом институте [Рукопись] : дис. ... канд. пед. наук / П. Л. Касярум ; наук. рук. И. Ф. Тесленко; М-во просвещения УССР Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Черкассы, 1971. – 251 с.

Нестеренко В. В. Розвиток заочної форми навчання в системі вітчизняної вищої педагогічної освіти / В. В. Нестеренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка : [зб. наук. ст.]. Серія Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 12–19.

Русская школа и математическое образование: Наша гордость и наша боль / за ред. Ю. М. Колягина. – М. : Просвещение, 2001. – 318 с.

Васильчук Т. В. Відновлення вищої педагогічної освіти Української РСР після Великої вітчизняної війни / Т. В. Васильчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ЗНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – Випуск ХVІ. – С. 245–250.

История российских университетов. Очерки / за ред. А. И. Аврус. – М. : Моск. обществ. науч. фонд, 2001. – 198 с.

References