КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Михайлівна Лісовська

Анотація

У статті окреслено шляхи реалізації формувального експерименту. Визначено компоненти та критерії сформованості конкурентоспроможності. Встановлено рівні сформованості конкурентоспроможності: низький, середній, достатній. Проведено діагностику щодо визначення рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг. Представлені узагальнені дані рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг до та після експерименту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лісовська, О. М. (2017). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1466
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Михайлівна Лісовська, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

аспірант кафедри педагогіки

Посилання

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про професійну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH3ZC1AA.html. – Назва з екрана.

Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання. – К. : Ін-т економіки, управління та господарського права, 1997. – 298 с.