ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Юрійович Пліско
Юрій Володимирович Пліско
Анна Мокрушина

Анотація

Стаття розкриває функції та обов’язки соціальних працівників котрі працюють у сфері соціального забезпечення. Мова йде про забезпечення соціальними гарантіями, отриманні окремими категоріями громадян деяких соціальних послуг від держави, виконанні соціальної політики України. В роботі наголошується на тому, що є необхідність у новій спеціальності,  а саме – «соціальне забезпечення», як окремого напряму соціальної роботи з населенням.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пліско, Є. Ю., Пліско, Ю. В., & Мокрушина, А. (2017). ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1470
Розділ
Статті
Біографії авторів

Євген Юрійович Пліско, Донбаськкий державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, педагогічного факультету

Юрій Володимирович Пліско, Донбаськкий державний педагогічний університет

старший викладач кафедри ЗТД, ПТ та БЖД

Анна Мокрушина, Донбаськкий державний педагогічний університет

студентка 4 курсу напряму підготовки «соціальна педагогіка»

Посилання

Гошовська В.А. Державне управління соціальною сферою в Україні : [навч. посіб.] / В.А. Гошовська, Л. І. Ільчук ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2008. – 52 с.

Державна політика в соціогумантарній сфері : [навч. посіб.] / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса [та ін.]. – Київ : Вид-во НАДУ, 2007. – 94 с.

Конституція України від 28.06.1996 р.

Кочеміровська О.А. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні / О.А. Кочеміровська, О.М. Піщуліна. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. – 54 с.

Краковська А.Є. Соціальні права людини й громадянина як визначальна детермінанта еволюції соціальної функції держави / А.Є. Краковська // Вісник Донецького національного університету. – 2009. – Вип. 2. – C. 394–399.

Крусян А.Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та констітуційно-правові реалії / А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 44. – С. 35–47.

Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник / В.А. Поліщук. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2003. – 184 с.

Соціальний захист населення України : [монографія] / авт. кол. : І. Ф. Гнибіденко, М. В. Кравченко, О. Ф. Новікова [та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2009. – 184 с.

Сташків В.І. Поняття права соціального забезпечення. / В.І. Сташків // Право України. – 2000. – №5. – С. 91–96.