ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Симоненко

Анотація

Статтю присвячено одній з актуальних проблем теорії та практики навчання, а саме питанню про основні лінгвометодичні засади формування професійного мовлення студентів нефілологічного профілю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Симоненко, Т. В. (2017). ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1472
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Володимирівна Симоненко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Посилання

Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О.І. Вовк. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 500 с.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник / І.М. Кочан. – 2-е вид., перероб і доп. – Київ : Знання, 2008. – 423 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – CПб. : Питер, 2000. – 512 с.

Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность / А.А. Леоньев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.

Якобсон Р. Избранные работы / Р. Якобсон – М. : Прогресс, 1985. – 412 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ :Знання–Прес, 2003. – 418 с.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: підручник для студентів-філологів / за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2005. – 400 с.