ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна Усатова
Артем Дмитрович Ведмедюк

Анотація

Актуальність полягає у розробці та обґрунтуванні діагностичної системи, яка б виступала об’єктивним індикатором сформованості відповідних рівнів готовності випускника вищого навчального закладу за названою вище спеціальністю. Завдання: добір оптимальних діагностичних методів дослідження; збір інформації за допомогою діагностичних методик; кількісна та якісна обробка отриманих результатів. Доведено, що збільшилася кількість студентів із високим і середнім рівнями готовності, водночас зменшилася чисельність студентів із низьким рівнем. Цей факт підтверджує розробку та впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів необхідність створення й реалізації цілісного науково-методичного супроводу змісту професійної підготовки майбутнього фахівця, спрямованого на формування фізкультурно-оздоровчих цінностей сучасної молоді за місцем проживання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Усатова, І. А., & Ведмедюк, А. Д. (2017). ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1475
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Анатоліївна Усатова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри фізичного виховання

Артем Дмитрович Ведмедюк, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

Посилання

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : [монографія] / Р.Х. Вайнола ; [за ред. С.О. Сисоєвої]. – Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – 460 с.

Малькова М. О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / М.О. Малькова. – Луганськ, 2006. – 20 с.

Фалинська З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / З. З. Фалинська. – Вінниця, 2006. – 23 с.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М. : Высш. школа, 1999. – 400с.