ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАГІСТРАНТІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Олександрівна Федченко

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ проблеми формування готовності до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю під час навчання у вищих навчальних закладах. Виокремлено сутнісну характеристику понять «готовність до професійного саморозвитку», «професійна ідентичність», «професійна самоідентифікація». Розглянуто проблему особистісного та професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю, з урахуванням особливостей, в умовах переходу до динамічної ступеневої підготовки фахівців, запровадження сучасних підходів до інтеграції вищої освіти і науки у процесі підготовки магістрів. Розглянуто підходи щодо умов формування готовності до професійного саморозвитку у ВНЗ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Федченко, Ю. О. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАГІСТРАНТІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1476
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Олександрівна Федченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка

Посилання

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. − 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2004. − 422 с.

Власенко А. С. Некоторые вопросы воспитания советского студенчества на современном этапе / А. С. Власенко. – М., 1987. – 54 с.

Ищенко Т.В. Место студенчества в социальной структуре общества / Т.В. Ищенко. − Томск, 1970. − 243 с.

Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. − М. : Академия, 2002. − 576 с.

Deci E.L. Motivation and Education: The Self-Determination Perspective / E.L. Deci, L.G. Pelletier, R.M. Ryan // EDUCATIONAL

PSYCHOLOGIST. – 1991. – 26(3 & 4). – 325-346.

Ложкін Г. Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта / Г. Ложкін, Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 123–130.

Волкова Н. П. Педагогіка : [посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2003. – 576 с.

Словник української мови: В 11-ти т. / Под ред. І.С. Назарової, О.П. Петровської та ін. – Т. 9.– Київ : Наукова думка, 1978. – 916 с.

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

Реан А.А. Социальная педагогическая психология : учеб. пособ. для психологов и педагогов / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 2001. – 416 с.

Кувакін В. Не дай себе обдурити: Введення в теорію практичного мислення / В. Кувакін. – Київ, 2007.

Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності (Масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадської і національної свідомості) / В. Іщук. – Київ : Смолоскип, 2000. – 89 с.

Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи:інформаційні технології у педагогічній діяльності: навчальний посібник / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 380 с.