ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Октавія Йосипівна Фізеші

Анотація

Зміни державно-територіального підпорядкування Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХІ століття – входження до складу різних держав (Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини, Радянського Союзу, України), зумовили зміни в освітній політиці кожної з них, які визначали ідеологічні, організаційно-педагогічні та змістові особливості підготовки вчителів початкових шкіл в умовах поліетнічного регіону.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Фізеші, О. Й. (2017). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1477
Розділ
Статті
Біографія автора

Октавія Йосипівна Фізеші, Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету

Посилання

1848. évi III. törvénycikk független magyar felelős ministerium alakításáról. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.1000ev.hu/index.php?a =3& param=5271

1868. évi XXXVIII. Törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.1000ev.hu/index. php?a=3&param=5360

Державний архів Закарпатської області, м. Ужгород (ДАЗО), Ф. 113 (Королівський шкільний інспекторат Ужанської жупи м. Ужгород, 1894 р.), оп. 2, спр. 52 (Закон об упорядочении зарплаты учителей и циркуляр и распоряжение Министерства просвещения Венгерского королівства о его исполнении 1894 р.). – 36 арк.

1907. évi XXVII. törvénycikk а nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6966

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1919 –1920 рр.), оп. 2, спр. 53 (Переписка з міністерством освіти і Ужгородською вчительською семінарією про організацію при ній вчительських кадрів 1919 – 1920 рр.). – 40 арк.

Правительсвенное розпоряженя з дня 29 листопада 1923 р. О упорядкованю одношеня учительських особ при державних учебных, образовательных и выховательных заведенях бувшоъ мадярскоъ державы на Словенску и в Подкарпатской Руси // Урядовый Вістникь школьного одділа цивильноі управы Подкарпатскоі Руси / Редакцією школьного одділа. – Рочникь ІV. – Число 1. – 1924. – С. 1– 6.

Испыты для учительства народних школ // Урядовый Вістникь школьного одділа цивильноі управы Подкарпатскоі Руси / Редакцією школьного одділа. – Рочникь ІІІ. – 1923. – С.121 – 123.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1931 – 1933 рр.), оп. 2, спр. 1886 (Положення про курси для вчителів-екстернів, навчальний план курсів і розклад годин 1931 – 1933 рр.). – 11 арк.

Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [Редколег.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко; Відповід. за вип. М. Токар]. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720с.

Fedinec Csilla. Iratok a Kárpátaljai Magyarság Történetéhez 1918 – 1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok / Csilla Fedinec. – Somorja – Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségi Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004. – 663 o.

Козьма Н. До воспитателей Подкарпатя! / Николай Козьма // Народна школа. – 1941–1942. – Ч.1-2. – С. 2.

Галасъ А. Курсъ руського язика для учителевъ мадярського материнського язика въ Унгваръ / Ант. Галасъ // Народна школа. – 1942. – Ч.1. – С.10 – 11.

Марина Ю. Робота трехъ літ / Юлій Марина // Народна школа. – 1942. – Ч.1. – С. 5 – 8.

Нариси історії Закарпаття. Том ІІ (1918 – 1945) / Редакційна колегія: І. Гранчак, Е. Балагурі, І. Грицак, В. Ілько, І. Поп: історія. – Ужгород, видавництво «Закарпаття», 1995. – 663 с.

ДАЗО, Ф. Р-177 (Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 9 декабря 1944 г. – 18 декабря 1945 г.), оп. 1, спр. 1 (Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии и Народной Рады Закарпатской Украины). – 75 арк.

Центральний державний архів органів влади, м. Київ, Ф. 166 (Міністерство освіти УРСР. Канцелярія), оп. 15, спр. 127 (Постанови Ради Міністрів УРСР з питань народної освіти (Том І), 4 січня – 23 квітня 1946 р.). – 131 арк.