ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мар'яна Ярославівна КУПЧАК

Анотація

У статті розглянуто роль структурно-логічних схем та їх використання у викладанні навчальної дисципліни «Екологічне право» у підготовці майбутніх екологів. Здійснено класифікацію, визначено особливості та вимоги побудови структурно-логічних схем. Виявлено умови, яких потрібно дотримуватися у їх підготовці й використанні: відповідність темі, завданням, які ставить перед собою й студентами викладач; чітко виділяти головне, істотне при підготовці СЛС; використатися в міру, і демонструватися поступово у відповідний момент розгляду навчального матеріалу; залучати самих студентів до пояснення бажаної інформації в наочному приладді. За результатами спостережень зроблено висновок, що в таких схемах відбивається логічна послідовність змісту кожної теми, з’являється можливість раціонально розподілити навчальний матеріал між лекційною і самостійною формою його вивчення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУПЧАК, М. Я. (2017). ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1483
Розділ
Статті
Біографія автора

Мар'яна Ярославівна КУПЧАК, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Гнітецька Т. В. Ефективність застосування опорних схем у процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» / Т. В. Гнітецька, Т. Г. Овчаренко, Н. М. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: зб. наук. пр. – Тернопіль, 2009. – С.87-90.

Занков Л. В. Избранные педагогические труды. 3-е изд., дополн. / Леонид Владимирович Занков. – М.: Дом педагогики, 1999. – 608 с.

Иволгина Л. И. Схематизация в обучении: метод. пособие / Людмила Ивановна Иволгина. – Красноярск: ККИПК, 2011. – 88 с.

Купчак М. Я. Екологічне право: навчальний посібник / А. І. Харчук, М. Я. Купчак. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 130 с.

Купчак М. Я. Основи екологічного права: навчальний посібник / А. І. Харчук, М. Я. Купчак. – Львів: ЛДУ БЖД, 2016. – 215 с.

Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання : метод. посіб. для студ. / уклад.: Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка. – Старобільськ, 2015. – 112 с.