ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Архипова
Леся Смеречак

Анотація

Авторами наголошено, що якість вищої освіти має міжнародне визнання і закладається в основу пріоритетних стратегій інтеграції в європейський освітній простір; проаналізовано особливості забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір та роль міжнародної співпраці у цьому процесі; окреслено шляхи підвищення ефективності міжнародної академічної мобільності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Архипова, С., & Смеречак, Л. (2018). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1526
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана Архипова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к. пед. наук, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Леся Смеречак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Посилання

Шийка О. І. Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії [Рукопис] : дис. … к. пед. наук : 13.00.01 : захищена 06.12.16 / О. І. Шийка ; наук. кер. Н. В. Мукан ; М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – 276 с.

Концепція забезпечення якості вищої освіти України [Електронний ресурс] / Текст нової концепції забезпечення якості в форматі PDF. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://dovira.eu/images/ QA_concept_Final.pdf. – Дата звернення 04.03.2017.

Нормативне забезпечення якості освіти за Законом України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / підготовлено проектом USAID «СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ». – Режим доступу: http://uba.ua/documents/events/WULF-2016/Law%20on%20Higher%20Education_Excerpts%20re% 20education%20quality%20assurance_UKR.pdf. – Дата звернення 04.03.2017.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.

Павлова О. Ю. Культурна інтеграція вітчизняних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища / Павлова О. Ю., Мельничук Т. Ф., Мисюра Т. М. – Київ : КІМ, 2012. – 298 с.

Положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://www.google.com.ua/url/3348/kopiya-polozhennya-pro-poryadokrealizacziyi-prava-na-akademichnu-mobilnist-ta-inshi-npa.html

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність та інші НПА [Електронний ресурс] // Мін-во освіти і науки України : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Київ, 2015. Режим доступу – http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/3348/kopiya-polozhennya-pro-poryadok-realizacziyi-prava-naakademichnu-mobilnist-ta-inshi-npa.html – Дата звернення 04.03.2017.