ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАТЕРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Демиденко

Анотація

У статті досліджується зміст поняття «емоційна культура матері». Встановлюються його зв’язки з іншими педагогічними і психологічними термінами, зокрема «емоційним інтелектом», «психолого-педагогічною культурою» батьків. Виявляються можливості використання поняття «емоційна культура матері» у системі наукових термінів педагогіки родинного виховання. Аналізуються моделі емоційної культури та емоційного інтелекту, визначаються основні характеристики емоційної культури матері

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Демиденко, Т. (2018). ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАТЕРІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1527
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Демиденко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Посилання

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии / И. Н. Андреева. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – 388 с. – Режим доступу: http://www.psu.by/images/stories/spf/personal/andreeva/ emocionalnyj-intellekt-kak-fenomen-psihologii.pdf.

Аннєнкова І. П. Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / І. П. Аннєнкова ; Південноукраїнський ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 31 c.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.

Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. М. Митина. – М.: Издательский центр«Академия», 2004. – 320 с.

Могилей І. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів музики: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / І. В. Могилей ; Харківський держ. пдагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2000. – 18 с.

Сергеева О.А. Эмоциональная культура и ее составляющие [Электронный ресурс] / О. А. Сергеева // Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы. – Ярославль. – 2009. – Режим доступу: http://www.gvw-rggu.narod.ru/section/section1/stati2009/sergeeva.htm.

Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации / П. М. Якобсон. – Воронеж : МОДЭК ; Москва : Институт практической психологии, 1998. – 304 с.