«СПРАВИ» ШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЧАСОПИСУ «СВІТЛО» (1921–1922 рр.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор ЗУБРИЦЬКИЙ

Анотація

У статті, на основі окремих сюжетів із публікацій, вміщених на сторінках західноукраїнського педагогічного часопису «Світло» (1921–1922), проаналізовано погляди відомих педагогів та науковців (М. Паньчука, Л. Білецького) на проблему шкільного та позашкільного виховання дітей та учнівської молоді; висвітлюються суттєві аспекти розвитку системи шкільного та позашкільного виховання українських дітей та молоді в специфічних соціокультурних умовах Східної Галичини 20-х рр. ХХ ст.; розкриваються сутність, теоретичні та методичні аспекти проблеми виховання соціально компетентної особистості в умовах шкільної та позашкільної освіти. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗУБРИЦЬКИЙ, І. (2018). «СПРАВИ» ШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЧАСОПИСУ «СВІТЛО» (1921–1922 рр.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1532
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор ЗУБРИЦЬКИЙ, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

здобувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Посилання

Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга) / С. Кость. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 217 с.

«Світло» // Енциклопедія українознавства / [ за ред. проф. В. Кубійовича ]. – Львів, 2000. – Т. 7. – С. 2726.

Від Редакції // Світло. Місячник посвячений справам національного й суспільного виховання. – 1921. – Ч. 1. – С. 1.

Паньчук М. Кружки самоосвіти в школах / Микола Паньчук // Світло. Місячник посвячений справам національного й суспільного виховання. – 1921. – Ч. 1. – С. 11–13.

Білецький Леонид // Енциклопедія українознавства : Словникова частина. / [за ред. проф. В. Кубійовича]. Репринтне відтворення. - Київ, 1993. – Т. 1. – С. 129.

Білецький Л. Про прінципи шкільного виховання / Леонід Білецький // Світло. Місячник посвячений справам національного й суспільного виховання. – 1921. – Ч. 1. – С. 24–25.

Білецький Л. Кілька уваг до організації шкільного виховання / Леонід Білецький // Світло. Місячник посвячений справам національного й суспільного виховання. – 1921. – Ч. 1. – С. 41–42