СТАДІЇ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Пакушина
Альона Шелудько

Анотація

У статті розглянуто різні підходи науковців до визначення понять «делінквентна поведінка» на підставі чого сформульовано визначення терміну «делінквентність особистості» як певна властивість юної особи. Наведено думки науковців щодо етапів та стадій розвитку делінквентності особистості, відповідно окреслено три періоди розвитку делінквентності особистості (латентний, продромальний та період розпалу).

Проаналізовано прояви делінквентності у дітей молодшого віку й виділено основні критерії продромального періоду делінквентності дітей цього віку відповідно до трьох стадій її розвитку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пакушина, Л., & Шелудько, А. (2018). СТАДІЇ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1540
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Пакушина, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.п.н, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Альона Шелудько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент спеціальності 231 «соціальна робота»

Посилання

Чуносов М. Делінквентна поведінка неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу [Електронний ресурс] / Михайло Чуносов // Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013. – С. 255-260. Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2013/8_1/visnuk_41.pdf

Саламатина И.И. Зарубежные теории делинквентности несовершеннолетних [Электронный ресурс] / И. И. Саламатина // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – №14. – С. 390-399. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-delinkventnosti-nesovershennoletnih

Кривонос О. Б. Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 5 (39) С. 190 – 198.

Дуванська К. О. Передумови виникнення делінквентної поведінки в середовищі неповнолітніх / К. О. Дуванська // Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. І, 2014 с. 157-163

Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи [Рукопис] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 14.02.2017 / А. М. Самойлов; наук. кер. І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 282 с.,

Позднякова У. С. Понятие, признаки и формы девиантного и делинквентного поведения детей [Електронний ресурс] / У. С. Позднякова // Электронные журналы издательств NOTABENE: Web-сайт. // Психология и психотехника. – 2013. – № 10. – С. 94-129. DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1139. Режим доступу: http://e-notabene.ru/psp/article_11391.html. – Дата обращения 10.03.2017. – Название с экрана