КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна ПАЩЕНКО

Анотація

У статті подано актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Визначено сутність та зміст поняття професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому процесі вищого навчального закладу. Проаналізована низка наукових досліджень з даної науково-педагогічної проблеми. Проаналізовано особливості вивчення дисципліни «Музична інформатика» у навчальній діяльності студентів. Розкрито значення музично-комп’ютерних технологій у формуванні фахової компетентності майбутнього вчителя.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАЩЕНКО, І. (2018). КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1541
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна ПАЩЕНКО, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання

Посилання

Педагогическая энциклопедия: в 4-х т. / под ред. А. И. Каирова. – Москва : Сов. Энциклопедия, 1988. – Т. 3 – 880 с.

Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», № 13 – 14, 21 – 27 березня 2007 р.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Текст]. – Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 25–35.

Воронина Т. П. Философские проблемы образования в информационном обществе : автореф. дис. …докт. филос. наук : 09.00.08 «Философия науки и техники» / Т. П. Воронина; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова . – Москва, 1995. – 22 с.

Тучинська Т. І. Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект : автореф. дис. …канд. мистства : 17.00.03 / Т. І. Тучинська; Нац. музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2009. – 20 с.

Луценко В. В. Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій [Рукопис] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / захищена 20.10.2009 / Л. В. Васильович; наук. кер. О. А. Дубасенюк; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка Житомир. – 2009. – 252 с.

Олійник Ю. І. Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. І. Олійник; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», НАПН України – Київ, 2010. – 237 с.

Бондаренко А. І. Нотні редактори Finale та Sibelius. Досвід порівняння [Текст]: зб. наук. пр. / А. І. Бондаренко. – Мистецтвознавчі записки. – Київ: Мілленіум, 2006.– С. 66–74.

Іванова Л. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. І. Іванова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 24 с.

Барицька О. А. Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.03 / О. А. Барицька; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 21 с.