ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДЛЯ РОБОТИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Петрівна Білоус

Анотація

Обґрунтовано доцільність формування фахівця зі спеціального перекладу на засадах компетентнісного підходу. Доведено, що професійно-комунікативна компетентність сприятиме ефективному виконанню функцій перекладача авіаційної галузі. Визначено складники комунікативної компетентності перекладача. Звернено увагу на особливості професійного перекладу в умовах міжнародної діяльності за участю фахівців авіаційної галузі. Схарактеризовано вимоги до фахівця з синхронного перекладу. Виявлено проблеми з орієнтованістю змісту фахової підготовки перекладача в авіаційному ВНЗ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Білоус, Н. П. (2017). ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДЛЯ РОБОТИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1546
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Петрівна Білоус, Національний авіаційний університет, м. Київ

старший викладач кафедри англійської філології                   і перекладу

Посилання

Хальзова В. Некоторые подходы к организации языковой подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительного профессионального образования / В. Хальзова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : Мартинюк М.Т.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С. 295–303.

Документ ИКАО № 9835, 2010. Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком. Издание второе. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Монреаль, Канада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rus.ums.rshu.ru/file1480

Ковтун О. В. Комунікативний підхід в організації мовної освіти авіаційних операторів / О. В. Ковтун // Наука і освіта. – 2011. – № 5. – С. 89–94.

Семигінівська Т. Г. Формування морально-особистісних якостей у майбутніх перекладачів : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Науковий діалог «Схід-Захід»]. – Донецьк : Видавництво «Інновація», 2013. – Ч. 4. – С. 188–191.

Богуш А. М. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / А. М. Богуш. – Одеса, 2008. – 271 с.

Shared «Dublin» descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jointquality.com/content/descriptors/CompleteDublinDescriptors.doc

Crocker, David. (2007). Dictionary of Aviation. Second edition. &C Black Publishers Ltd. London.