ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Іванівна Горохова

Анотація

Розкрито сутність і роль професійної кар’єри як невід’ємної частини життєвого устрою і особистості, і суспільства в цілому. З’ясовано можливі шляхи наукового вивчення проблеми професійної кар’єри особистості. Розглянуто причини і провідні чинники, які впливають на становлення і розвиток кар’єри в сучасних умовах. Визначено місце праці в сукупній людській діяльності людей, вплив її на соціалізацію, зміну ролі й статусу особистості в суспільному житті. Проаналізовано соціальні явища, з якими пов’язаний процес побудови професійної кар’єри особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Горохова, Г. І. (2017). ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1548
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Іванівна Горохова, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,

практичний психолог Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ

Посилання

Лукашевич М. П. Соціологія праці : підручник / М. П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440 с.

Дворецька Г. В. Соціологія праці : навч. посібник / Г. В. Дворецька. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244 с.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Горбатенко В. П. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 2-е., доп. і пероб. – Київ: Генеза, 2004. – 736 с.

Загоруйко О. Я. Великий універсальний словник української мови / О. Я. Загоруйко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 786 с.

Гринчишин Д. Г. Короткий тлумачний словник української мови : Близько 6750 слів / Д. Г. Гринчишин. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 320 с.

Караванський С. Й. Практичний словник синонімів української мови / С. Й. Караванський. – 2-е вид., доповнене й опрацьоване. – Київ : Українська книга, 2000. – 480 с.

Лозовецька В. Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія / В. Т. Лозовецька. – Київ, 2015. – 279 с.

Біскуп В. С. Теоретичний аналіз змісту поняття «кар’єра» з позиції суспільно-гуманітарних дисциплін / В. С. Біскуп // Вісник Львівського університету : Серія «Соціологічна». – 2012. – Вип. 6. – С. 217–226.

Полторак І. С. Соціологія : навч. посіб / І. С. Полторак, Л. О. Колісник, Я. О. Лаптурова. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 116 с.