ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Олександрівна Панченко

Анотація

Розглянуто і проаналізовано форми організації дослідно-експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. За основу роботи автором взято дослідження сучасних педагогів А. Богуш, О. Долиніної, Н. Горопахи, Т. Поніманської та власний досвід під час проходження виробничої практики у вищому навчальному закладі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Панченко, О. О. (2017). ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1554
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Олександрівна Панченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрантка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Бабюк Т. Й. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі / Т. Й. Бабюк. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 64 с.

Бібік Н. Ознайомлення з навколишнім світом / Н. Бібік // Початкова школа. – 2001. – № 6. – С. 53–58.

Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / А. М. Богуш. – Київ : Слово, 2008. – 408 c.

Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / Н. М. Горопаха. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.

Мандруємо екологічною стежиною : дослідницько-експериментальна діяльність дітей дошкільного віку в природі / авт.-упоряд. : С. Ю Павлюк, Л. С. Русан, Г. І. Колосінська. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 168 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2001. – 656 с.

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд. : О. П. Долинна, А. П . Бурова, О. Н. Низьковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480 с.

Понiманська Т. I. Дошкiльна педагогiка / Т. І. Понiманська. – Київ : Академвидав, 2006. – 455 с.

Швайка Л. А. Експериментальна діяльність у ДНЗ / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2009. – 192 с.

Ягупов В. В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.