МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Олексіївна Циганій

Анотація

Обґрунтовано модель формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. При створенні моделі враховано всі вимоги (знання, уміння, навички), які висуваються до кваліфікованого фахівця правничої галузі й на основі яких формується культура професійно-правового спілкування в майбутнього юриста у процесі фахової підготовки. У моделі поєднано методологічно-цільовий, змістово-процесуальний і діагностично-оцінювальний блоки. Представлено зв’язки між компонентами даної моделі, що дозволяє уявити системність процесу формування культури професійно-правового спілкування. Здійснено характеристику складників кожного блоку концептуальної моделі, окреслено перспективи подальших досліджень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Циганій, С. О. (2017). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1564
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Олексіївна Циганій, Навчально-науковий Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету

аспірант кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Концепція розвитку юридичної освіти в Україні від 16.09. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/09/15/edinij-kvalifikaczijnij-ispit,-ramka-dlya-novogo-standartu-ta-novi-1-5/

Савельєв А. Я. Модель формирования специалиста с высшим образованием на современном этапе / А. Я. Савельєв, Л. Г. Семушина, В. С. Кагерманьян // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. – Москва, 2005. – Вып. 3. – 72 с.

Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 4-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1988. – 1600 с.

Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Київ : ТОВ «Інтерпроф», 2002. – 270 с.

Філософський енциклопедичний словник / [ред. В. І. Шинкарук]. – Київ : Абрикос, 2002. – 392 с.

Теоря Графів. Вільна енцикопедія Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

Moodle. Вільна енцикопедія Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle

Артикуца Н. В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті / Н. В. Артикуца. – Київ : Стилос, 2005. – 472 с

Перетерский И. С. О методике преподавания правовых дисциплин в университете / И. С. Перетерский // Реформы и право. – 2010. – № 2. – С. 70–79.