МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВИВЧЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Павлівна Шпак

Анотація

Розглянуто методологічні вимоги до застосування методу вивчення й узагальнення передового досвіду. При цьому враховано дефініції понять «досвід» і «діяльність», а також коректність термінів «поширення», «застосування», «упровадження», «освоєння», «використання». Особливу увагу приділено різновидам і джерелам педагогічного досвіду, його компонентам, формам його реалізації, функціям та етапам застосування в науково-педагогічних дослідженнях. Акцентовано на  тому, що ефективність застосування методу вивчення й узагальнення передового досвіду в науково-педагогічних дослідженнях значною мірою залежить від удосконалення форм і методів популяризації цього досвіду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шпак, В. П. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВИВЧЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1565
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Павлівна Шпак, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – Москва : Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.

Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / Г. Т. Кловак – Чернігів : Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.

Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : навч. пос. [для вищої школи] / С. Д. Максименко. – Київ : Наукова думка. – 1998. – 216 с.

Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 268 с.

Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / О. П. Рудницька, А. Г. Болгарський, Т. Ю. Свистельнікова. – Київ, 1998. – 193 с.

Михайлычев Е. А. Математические методы в педагогическом исследовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bib.convdocs.org/

Лекції з педагогіки вищої школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gendocs.ru/v1075/?cc=8&page=2

Науково-педагогічне дослідження : навчальний посібник / Н. Н. Чайченко, О. М. Семеног, Л. М. Артюшкіна, О. М. Рудь. – Суми : СОІППО, 2015. – 190 с.

Зразків П. І. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrdoc.com.ua/text/17854/index-4.html?page=2