ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віталій Григорович Яковлєв

Анотація

Зроблено спробу вирішити актуальне завдання підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України до використання знань природничо-наукових дисциплін у майбутній професійній діяльності. Висвітлено необхідні умови для зміцнення взаємозв'язку дисциплін природничо-наукового циклу з майбутньою професійною діяльністю.

Визначено, що педагогічними умовами підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України до використання знань природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності є формування ціннісного ставлення та позитивної мотивації до засвоєння природничо-наукових знань як невід’ємного складника професійної підготовки майбутнього офіцера Національної гвардії в сучасних умовах науково-технічного розвитку військової галузі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яковлєв, В. Г. (2017). ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1566
Розділ
Статті
Біографія автора

Віталій Григорович Яковлєв, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

старший викладач кафедри фундаментальних дисциплін

Посилання

Барабанщиков А. В. Об интеллектуальной подготовленности офицерского состава / А. В. Барабанщиков, Э. Н. Коротков. – Москва : ВПА, 1984. – 187 с.

Биочинский И. В. Педагогика подготовки офицера в военном училище / И. В. Биочинский. –Самара, 1994. – 211 с.

Пеньков В. І. Навчально-методичний посібник для керівного та науково-педагогічного складу з організації освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ МВС України : [навч. посіб.] / В. І. Пеньков. – Харьков : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 306 с.

Бешенцев В. Н. Развитие познавательной активности курсантов высших военных училищ / В. Н. Бешенцев. – Москва : ВПА, 1989. – 211 с.

Давыдов Г. А. Исследование путей повышения эффективности воспитания курсантов высших военно-учебных заведений в процессе обучения : дисс. … докт. пед. наук : 13.00.03 / Г. А. Давыдов. – Москва : ВПА, 1977. – 367 с.

Жицька С. А. Підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань / С. А. Жицька // Новітня освіта : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 1. – С. 13–20.

Концепція підготовки Збройних Сил України від 22.02.2016 № 95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of-ukraine.html

Модернизация высшего образования Украины и Болонский процесс // Образование Украины. – 2004. – № 60–61.

Ягупов В. В. Актуальные проблемы подготовки военных специалистов в контексте европейской интеграции системы высшего образования / В. В. Ягупов, В. А. Коротенко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ua.convdocs.org/docs/index-61697.html?page=3

Интеграция образовательных систем Украины и Европы : учебно-методическое пособие / В. Медведев, Ю. Стасев, С. Залкина, А. Челпанов, К. Хударковський, А. Комышан / под ред. В. К. Медведева.  Харьков : Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, 2005. 124 с.