КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Надія Олексіївна Боряк

Анотація

Розглянуто особливості застосування комунікативного методу при викладанні граматики студентам вищого навчального закладу. Проаналізовано можливості використання цього методу на кожному етапі формування граматичного вміння та обґрунтовано переваги комунікативної методики над іншими. На конкретних вправах продемонстровано різні способи надання заняттю з граматики комунікативного спрямування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Боряк, Н. О. (2017). КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1568
Розділ
Статті
Біографія автора

Надія Олексіївна Боряк, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

старший викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов

Посилання

Лучкевич В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови : історико-педагогічний дискурс / В. Лучкевич // Проблеми підготовки сучасного вчителя. ‒ 2014. ‒ № 10 (Ч. 2). ‒ С. 239‒243.

Білан Н. Комунікативний метод навчання іноземних мов студентів немовних ВНЗ / Н. Білан // Молодь і ринок. ‒ 2012. ‒ № 5. ‒ С. 149–153.

Лазуткіна Ю. Граматичний аспект вивчення іноземної мови / Ю. Лазуткіна // Педагогічні науки. ‒ 2014. ‒ Вип. 61–62. ‒ С. 120–126.

Вдовін В. В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ / В. В. Вдовін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – С. 15‒20.

Король С. В. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов / С. В. Король // Педагогічний дискурс. ‒ 2012. ‒ Вип. 11. ‒ С. 133‒136.

Карпенко Н. М. Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов / Н. М. Карпенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. ‒ 2013. ‒ Вип. 111. ‒ С. 133‒136.

Леган В. П. До проблеми методів викладання іноземної мови / В. П. Леган // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка, соціальна робота. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 23. – С. 72–74.

Орловська О. В. Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Орловська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. − 2012. − Вип. 5. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_16.

Мойсеєнко Н. В. Комунікативно орієнтоване викладання граматики [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/5.pdf

Шавва Т. Методика викладання французької / Т. Шавва. ‒ Київ : Шкільний світ, 2007. ‒ 128 с.