ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Кіра Миколаївна Гнезділова
Юрій Олексійович Ляшенко

Анотація

Метою презентованої роботи є окреслення теоретичних і методичних засад, а також практики впровадження інноваційних технологій в освітній процес вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, зокрема в ході вивчення студентами фізико-математичних дисциплін. Досягнення зазначеної мети неможливе без вирішення низки завдань, зокрема: узагальнення матеріалу, у якому обґрунтовуються науково-теоретичні засади впровадження інноваційних технологій в освітній процес; розкриття особливостей використання викладачами вищої школи у процесі освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців інтерактивних технологій; наведення прикладів практичного досвіду впровадження інтерактивних технологій навчання. Вирішення зазначених завдань і рефлексія власного багаторічного професійного досвіду є підґрунтям для розроблення навчально-методичного супроводу з проведення занять із фізико-математичних дисциплін у вищих навчальних закладів на основі впровадження інтерактивних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гнезділова, К. М., & Ляшенко, Ю. О. (2017). ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1569
Розділ
Статті
Біографії авторів

Кіра Миколаївна Гнезділова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

вищої школи і освітнього менеджменту

Юрій Олексійович Ляшенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор фізико-математичних наук, доцент,професор кафедри фізики

Посилання

Луговий В. І. Управління якістю викладання у вищій школі: теоретико-методологічний і прикладний аспекти / В. І. Луговий // Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі : [монографія] / [В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко та ін.] ; за заг. ред. В. П. Андрущенко, В. І. Лугового. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – С. 5–34.

Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmers in Mathematics. – Retrieved from http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/mathematics.html

Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmers in Physics. – Retrieved from http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/physics.html

Пометун О. І Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібник / О. І. Пометун. – Київ : Видавництво «А.С.К.», 2004. – 192 с.

Грей Д. Геймшторминг. Игры в которые играет бизнес / Д. Грей, С. Браун, Дж. Макануфо.  Санкт-Петербург : Питер 2012.  288 с.

MoodleDocs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://docs.moodle.org.

Триус Ю. В. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : метод. пос. / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2012. – 220 с.

Сергієнко В. П. Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В. П. Сергієнко, В. М. Франчук. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 58 с.

Франчук В. М. Використання Open Source Physics у LCMS Moodle / В. М. Франчук, П. В. Микитенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 45, вип. 1. – С. 156–168.